El Nadal Eclèctic arribà a la segona edició i vaig tenir el plaer de tornar a realitzar les feines de disseny necessàries per al desenvolupament de l’acte. Com ja molts sabreu el Nadal Eclèctic és un concert organitzat per s’Altra Música i auspiciat per IB3 on el bon humor i l’escena mallorquina són els protagonistes, això si, sense deixar de banda l’atzar el condicionant de totes i cada una de les actuacions. 
Pel que fa als dissenys en aquesta segona edició es va crear una espècie de sub-món, on el Nadal Eclèctic era un gran casino dins l’interior del qual es trobaria la màquina encarregada de triar els diferents emparellaments. Tot això conduïa cap a una temàtica molt de Sala de Joc, i amb l’actual problemàtica que hi ha amb la ludopatia, trobava que ens hi havíem d’allunyar de qualque forma, per això vaig pensar que el millor seria agafar la forma i buidar-ne el contingut; agafar la màquina de “slots” i reemplaçar tota l’estètica que tengui a veure amb doblers per temàtica músical o referent a l’acte, així com cercar una imatge de l’exterior del l’edifici més semblant a un teatre que no pas a un casino. Ja tenguent clara l’estètica es varen poder anar fent els diferents pósters i animacions que trobareu a continuació.