Escarràs és un grup de música de Mallorca, que es caracteritza per les seves lletres punyents fusionades amb una multitut d’estils musicals. Apart de formar part del grup, en el seu darrer treball vaig poder realitzar els dissenys del disc Soles d’Asfalt (2022) i tot el merxandatge corresponent. Com he dit al principi, Escarràs és un grup caracteritzat per les lletres compromeses, però sempre amb un aire de subtilesa, cosa que he intentat representar en les estètiques. Amb una estètica simple però plena de simbolismes, i fent ús d’unes fonts que evoquen a un temps passat, he volgut donar aquest aire nostàlgic però alhora crític amb el present.
El nom del disc “Soles d’asfalt” ja ens fa pensar en una cosa gairebé antitètica, ja que unes soles d’asfalt, amb el pes que això comportaria, serien impossibles de vestir, i és allà on el grup denota la seva ironia, presentant una Mallorca amb una façana espectacular, però un cop hi ets a dins, tant sols hi ha un sostre. A més a més el calçat havia estat tradicionalment durant el s.XX, una de les indústries més potents d’aquesta terra, i també el calçat tradicional mallorquí va ser ràpidament integrat dins la indúmentària d’aquells “prototuristes”. Tenguent en compte tots aquests apunts vaig desenvolupar una estètica, que s’assimila a un anunci, allà on es mostren difernets tipus de calçats tradicionals d’aquí amb una gran sola d’asfalt, sobre un cel ennuvolat fora tocar enterra.